Nieuws

Frituurvet over? Spek de clubkas!

Frituurvet over? Lever het dan in bij de bar van TV Forescate en spek onze clubkas. Wij ontvangen er een mooie bijdrage voor het ingeleverde vet. Daarnaaast krijgt gebruikt frituurvet/bakolie namelijk door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales of in het vervoer. Kortom, goed bezig!

spek sportkas

Het inzamelen van vet en olie moet voor iedereen eigenlijk net zo gewoon worden als de inzameling van glas en papier. Dus doe mee en lever het in! Als we alles inzamelen kunnen er 18.000 auto's per jaar op volledig op biodiesel rijden.

Inleveren is gemakkelijk en kan simpelweg door het afgekoelde frituurvet terug te gieten in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de verpakking goed en neem ‘m mee naar TV Forescate. Geef de fles af aan de bar. Zij zullen het in de daarvoor bestemde afvalbak doen. Gebruik indien nodig een trechter om het frituurvet in de lege originele verpakking of de lege plastic fles te gieten.

De voordelen van het inleveren van gebruikt frituurvet:

  • Minder gebruik van fossiele brandstoffen en een lagere CO2-uitstoot
  • Minder rioolverstoppingen en dus minder maatschappelijke kosten

« Terug

» Nieuws archief