Ledenadministratie

Ledenadministratie

De ledenadministratie is ondergebracht bij een administratief medewerker van de vereniging: Harry Schooneveldt. Met uw vragen kunt u altijd bij hem terecht. Op maandag-, woensdag- en op vrijdagochtend is  het kantoor geopend van 9.30 uur - 11.30 uur. 
De ledenadministratie is bereikbaar op het telefoonnummer 071 - 561 54 78 en op ledenadministratie@forescate.nl.
Het postadres van de ledenadministratie is: postbus 192, 2250 AD in Voorschoten.

In de vakanties is de ledenadministratie alleen bereikbaar per e-mail: ledenadministratie@forescate.nl of op het hierboven genoemde postadres.