Contributie

Forescate beschikt over 7 gravelbanen, 8 all weatherbanen en 1 mini-baan (waarvan 12 banen met verlichting tot 23 uur). Er kan als de weersomstandigheden het toelaten gedurende het gehele jaar getennist worden. Meld je aan via ons inschrijfformulier.

 

Contributie 2019

Er zijn 4 contributie tarieven afhankelijk van de leeftijd, die een lid heeft op 31 december van het contributiejaar.

Indien je in de loop van het jaar je als lid aanmeldt, geldt een korting op de jaarcontributie.

Zie onderstaand ovezicht.

Leeftijd per 31/12  vanaf      
  1-jan 1-apr 1-jul 1-okt
Senior 18 jaar e.o.  € 270  € 240  € 145  €  70
Senior 70 jaar e.o.  € 202,50  € 180  € 110  €  50
Junior 10 t/m 17 jaar  € 165  € 145  €  90  €  40
Junior < 10 jaar  € 100  €  85  €  50  €  20

 

Voor de tweede junior en volgende(n) op één adres krijgen € 15 korting; dit geldt alleen voor een volledig kalenderjaar.

Een student/scholier aan een universiteit, hbo- of andere voltijd dagopleiding dient elk jaar een kopie van de collegekaart/bewijs van inschrijving aan de ledenadministratie te zenden: hij/zij ontvangt dan 25% korting op de seniorencontributie. Deze kopie moet uiterlijk 15 december ontvangen zijn door de ledenadministratie, anders vervalt de korting. Studenten- en scholierenkorting is niet overdraagbaar op anderen.

 

Aanmelden kan via ons digitale inschrijfformulier op elk moment. Wel zo gemakkelijk.

Contant betalen van de contributie is niet mogelijk. Je krijgt altijd een factuur, die per e-mail wordt verzonden. Zorg daarom dat je mailadres altijd bij ons bekend is. Als je na ontvangst van de factuur de contributie betaalt onder vermelding van het factuurnummer, dan kun je je pas in het clubhuis afhalen (voor exacte datum en tijd zie de aankondiging op de website).

 

De vereniging kent een systeem van zelfwerkzaamheid. Zelfwerkzaamheden die kunnen meetellen voor reductie zijn onder andere parkwerkzaamheden, het doen van commissiewerk, andere werkzaamheden waarvoor het bestuur mensen kan aanzoeken.

 

Er zijn drie categoriën reductie op de contributie:

 1. 25% korting op de contributie voor onder andere:       

  • zitting hebben in de jeugdraad

  • studenten en scholieren, die een voltijd dagopleiding volgen

 2. 50% korting op de contributie voor onder andere:        

  • commissie-voorzitters en leden

  • bestuursleden

 3. volledige vrijstelling van contributie (KNLTB-bijdrage uitgezonderd):

  • erelid

Bovengenoemde zelfwerkzaamheden waarmee een reductie op de contributie kan worden gekregen zijn niet limitatief opgesomd. Op aangeven van het bestuur zijn de categorieën aanvulbaar met overige vormen van zelfwerkzaamheid in het belang van de vereniging. Het bestuur kan tevens bepaalde leden geheel of gedeeltelijk vrijstellen van contributie op grond van speelsterkte en/of competitieklasse.

De korting wordt verrekend in de contributie in het jaar dat volgt op de verrichte zelfwerkzaamheid. Terugbetaling is niet mogelijk. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen contante betaling van de korting plaats. Het maximale kortingspercentage voor alle leden is 50%. Eventuele additioneel verdiende kortingen zijn niet overdraagbaar.

 

Niet-spelend lidmaatschap

Het niet-spelend lidmaatschap is bedoeld voor leden die een periode niet kunnen spelen, b.v. door zwangerschap, tijdelijke verhuizing of blessure. Door niet-spelend lid te worden voor 1 juli, kan men restitutie ontvangen van contributie over de nog resterende periode. Het bedrag voor niet-spelend lidmaatschap bedraagt 30 euro. Restitutie vindt alleen plaats op grond van een dwingende reden (te bepalen door het bestuur) en nadat de KNLTB pas is ingeleverd bij de ledenadministratie.
Het verzoek tot omzetten van een spelend lidmaatschap naar een niet-spelend lidmaatschap moet schriftelijk of per email en met redenen omkleed – b.v. blessure, verhuizing – vóór 1 juli aan de ledenadministratie worden doorgegeven. Na 1 juli wordt géén reductie of restitutie meer verleend.

Indien een niet-spelend lidmaatschap in de loop van het jaar wordt omgezet in een spelend lidmaatschap dan betaalt men de contributie, die geldt voor een nieuw lid, dat zich in de loop van het jaar aanmeldt. De betaalde contributie van € 30 wordt daar niet mee verrekend.