Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en het vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af in de algemene vergadering. Hierbij worden de jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende boekjaar aan de ledenvergadering ter goedkeuring aangeboden. Verder staan dan de niet-financiële jaarverslagen van bestuur en commissies op de agenda. In maart 2018 zijn Bernies en Michel toegetreden tot het bestuur. 

 

Het bestuur bestaat uit:

  • Frans Vergossen - voorzitter
  • Jan van Swigchum- secretaris -> voor e-mail contact
  • Michel van Hattum - penningmeester
  • Bernies van der Hiel - jeugdzaken
  • Barbara Brandsen - communicatie & website -> voor e-mail contact