Lid worden

Aanmelden
Aanmelding kan het hele jaar door. Hiervoor dient een aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Je kunt deze downloaden van deze site: aanmeldingsformulier

Dit formulier wordt digitaal naar de ledenadministratie verstuurd. Daarnaast dien je 1 foto (bij voorkeur een pasfoto) te mailen naar:

ledenadminstratie@forescate.nl. Graag wel je voor-en achternaam vermelden bij het versturen van de foto.

let op teken

Facturen worden per e-mail verstuurd.

Zorg daarom altijd dat je actuele mailadres bekend is bij de ledenadministratie: ledenadministratie@forescate.nl 

 

Afmelden
Het lidmaatschap van de tennisvereniging Forescate moet schriftelijk worden opgezegd.

Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van je afmelding van het lidmaatschap.

Je kunt per mail opzeggen: ledenadministratie@forescate.nl.

Of per brief: TV Forescate, ledenadministratie, p/a Multatulilaan 652251ZW Voorschoten.

Dit dient uiterlijk 15 december te gebeuren. 

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden betekent een opzegging na 15 december dat men contributie verschuldigd is voor het nieuwe tennisjaar.

Het lidmaatschap zal derhalve pas beëindigd worden aan het eind van het nieuwe tennisjaar.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een lidmaatschap voor het lopende jaar worden opgezegd. Een schriftelijk verzoek hiertoe kun je richten aan de secretaris. Bij honorering van het verzoek zal een deel van de contributie worden gerestitueerd. Na 1 juli wordt contributie niet meer gerestitueerd.