Privacy

Het bestuur is begonnen met de implementatie van de AVG via een stappenplan. Daarmee wordt TV Forescate 'AVG proof'. Omdat je als lid van de vereniging persoonsgegevens aan ons hebt doorgegeven, heb je volgens de AVG de vereniging toestemming gegeven bepaalde gegevens over je vast te leggen. Via de website houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

 

Hoe gaat TV Forescate met persoonsgegevens om?

TV Forescate behandelt persoonlijke gegevens van leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij wij ons houden aan de eisen van de AVG.

TV Forescate is bezig met de voorbereidingen voor het indienen van een AVG-verklaring bij de Stichting AVG voor Verenigingen.

TV Forescate verwerkt de persoonsgegevens van leden van de vereniging in de ledenadministratie ten behoeve van registratie en facturering van de contributie en facturatie van (jeugd)trainingen. 
Omdat TV Forescate is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) worden de persoonsgegevens ook aan de KNLTB verstrekt.

TV Forescate verplicht zich om nooit gegevens te verstrekken aan derden. Aan TVF-functionarissen, voor wie het noodzakelijk is toegang te hebben tot de persoonsgegevens, zullen wij een geheimhoudingsverklaring vragen.